מבנה אקים חדרה

אבחון מוגבלות שכלית התפתחותית וקביעת דרכי טיפול

אתם רוצים לדעת כיצד קובעים כי אדם שייך לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית?!
אתם רוצים להיות בטוחים כי בנכם מקבל את הטיפול המיטבי עבורו?!
אל דאגה! כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית זכאי לאבחון תקופתי ולקביעת דרכי טיפול, על מנת לקבל החלטה על טיפול מיטבי בכל תחומי החיים!


אדם שעולה חשד כי הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית זכאי לאבחון על מנת לברר את הנושא ולהתכנסות של ועדת אבחון שתדון בעניינו.

אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, זכאי לאבחון תקופתי ולהתכנסות של ועדת אבחון חוזרת, אחת ל- 3 שנים.
האבחון נועד לבחון את מצבו העדכני של האדם בהיבטים השונים בחייו, כאשר ועדת האבחון היא הגורם המקבל את ההחלטות על דרכי הטיפול המתאימות לאדם, על מנת שיקבל את התמיכה ההולמת ביותר עבורו.

הזכאות לקיום ועדת אבחון הינה על פי חוק הסעד (לטיפול במפגרים) תשכ"ט - 1969 והחלטות ועדת האבחון מחייבות על פי חוק.
התהליך לקביעת ההחלטה בשאלה האם אדם הינו עם מוגבלות שכלית התפתחותית והמלצה על דרכי טיפול, מפורט בתקנת תע"ס 14.23.

מהי מטרת האבחון?
מטרת האבחון היא לבדוק את מצבו הפיזי, הנפשי, ההסתגלותי והקוגניטיבי של אדם עם מוגבלות שכלית, על מנת לקבוע קיימת אצלו מוגבלות שכלית התפתחותית ולוודא כי הוא מקבל את הטיפול המיטבי עבורו וכן לקבל החלטות בנוגע לדרכי טיפול עתידיות בכל תחומי החיים כגון: מגורים,בריאותלימודים או תעסוקה (בהתאם לגיל), פנאי ועוד.

מתי מתבצעים האבחון וכינוס ועדת האבחון?
האבחון וועדת האבחון אמורים להתבצע באופן שגרתי אחת לשלש שנים.
בכל שינוי מהותי במצבו של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חשוב לבצע אבחון מחודש וכן בכל שינוי בסוג מסגרת המגורים, יתבצע אבחון מחודש לקבלת החלטות לקביעת מסגרת המגורים המתאימה.

מי מבצע את האבחון?
האבחון מתבצע במרכזי אבחון של גופים שזכו במכרז של מחלקת אבחון, קידום והשמה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למטרה זו.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על עבודתם של הגופים המבצעים את האבחונים.

מיהו צוות האבחון?
צוות האבחון כולל אנשי מקצוע וביניהם:

·         פסיכולוג.

·         פסיכיאטר.

·         רופא.

·         עובד סוציאלי.

 

מיהם חברי את ועדת האבחון?
חברי ועדת האבחון הינם אנשי מקצוע שמונו על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על עבודת הוועדה.

מיהו צוות הוועדה?

·         פסיכולוג.

·         פסיכיאטר. 

·         רופא. 

·         עובד סוציאלי.

·         איש חינוך.


מי אמור להתייצב לוועדת האבחון?
על פי חוק, יש חובה לזמן את כל האחראיים על האדם שזומן לוועדת אבחון.
מי נחשב כגורם אחראי על פי חוק?

·         הורה.

·         הורה חורג.

·         אפוטרופוס.

·         מי שהאדם עם המוגבלות שכלית התפתחותית נמצא במשמורתו או בהשגחתו.


לפיכך, חובה לזמן את 2 ההורים הביולוגיים, גם כאשר הם גרושים והמאובחן נמצא במשמורת אצל אחד מהם, או שרק אחד מהם משמש כאפוטרופוס.
מנהל מסגרת מגורים אינו מהווה גורם אחראי לצורך ועדת אבחון.

האם האבחון כרוך בתשלום?
האבחון ניתן ללא עלות וממומן על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בכפוף לתקציב השנתי הניתן לאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית למטרה זו.

מי אחראי לשלוח את הנבדק לאבחון?

·         אדם המתגורר בביתו או במשפחת אומנה, נמצא באחריותו של העובד הסוציאלי המטפל במחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים ועל ההורים/האומנים לפנות אליו במקרה בו הם חשים כי יש צורך באבחון.

·         אדם המתגורר במסגרת מגורים, נמצא באחריות המסגרת והיא תפנה אותו לאבחון באופן שוטף או בהתאם לצורך.


מה כולל הליך האבחון?

·         העובד הסוציאלי המטפל או מסגרת הדיור פונים למרכז האבחון עם כל החומר הרפואי, ההסתגלותי, החינוכי והאבחוני הקיים על מנת לקבוע אבחון.

·         מרכז האבחון מזמן לאבחון את הנבדק.
על האבחון להתבצע בתוך 3 חודשים מיום קבלת החומרים במרכז האבחון.

·         הנבדק יכול להיות מלווה על ידי בני משפחה או נציג מסגרת הדיור.

·         האבחון אורך מספר שעות בהן מתרשמים אנשי המקצוע לחוד וביחד מן הנבדק.

·         בני המשפחה רשאים לבקש בקשות מיוחדות או להדגיש נושאים החשובים להם.

·         אנשי המקצוע המאבחנים מסכמים בכתב את התרשמותם מן הנבדק בהיבטים השונים.

·         לאחר גמר האבחון, מתכנסת ועדת אבחון על מנת לקבוע החלטות להמשך טיפול במגוון תחומי החיים, בהתחשב בתוצאות האבחון.

·         החלטות הוועדה ודו"ח סיכום האבחון נשלחים אל המשפחה, אל העובד הסוציאלי המטפל ואל מסגרת המגורים (במקרה של מגורים מחוץ לבית המשפחה) והן מחייבות על פי חוק.


האם האבחון מוכר בביטוח הלאומי?
המוסד לביטוח לאומי אינו מבצע אבחון נפרד, אלא מסתמך על מסקנות האבחון וועדת האבחון של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
לרוב, עד לביצוע האבחון הראשוני במרכזי האבחון, ישלם המוסד לביטוח לאומי למשפחה, קצבה זמנית.

שימו לב:
מרכז האבחון יבצע אבחון רק כאשר קיים חשד סביר למוגבלות שכלית התפתחותית.

האם ניתן לערער על החלטות ועדת האבחון?
לאדם, להוריו ו/או לאפוטרופוס, יש זכות לערער על החלטות הוועדה.

איך מערערים?
ניתן להגיש ערר על החלטות ועדת האבחון, תוך 45 ימים מיום קבלת סיכום הדיון בוועדה.
ועדות הערר מתכנסות בבית משפט השלום בירושלים, חיפה ותל אביב.
את הערר יש להפנות לבית המשפט הרלוונטי, לידי יושב ראש ועדת הערר ולציין על המעטפה כי הערר הוא על פי חוק הסעד (לטיפול במפגרים) תשכ"ט - 1969.

0 תגובות


לכתוב תגובה

  • אודות אקים חדרה

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

  • גלריית אירועים

  • תגובות אחרונות