בבסיס העשייה העקבית באקי"ם חדרה עומדת תפיסה הרואה באפשרות לעבוד את אחד מהערכים היסודיים המייצגים חיים...