מבנה אקים חדרה
"רוצים לתת להם חיים נורמטיביים והשתלבות בקהילה"

"רוצים לתת להם חיים נורמטיביים והשתלבות בקהילה"

מסלול התעסוקה במרכז תעסוקתי שיקומי תעשייתי (מע"ש) הוקם על ידי משרד העבודה במטרה לשלב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה. באגף  לא חוסכים מאמצים ליצור עבורם מקומות תעסוקה במגוון מרכזים תעסוקתיים או בשוק העבודה הפתוח, בהתאם ליכולותיהם, כישוריהם ורצונם. לפני כשלוש שנים, זכתה אקי"ם חדרה במכרז של משרד העבודה והרווחה להפעלת מע"ש תעשייתי. באקי"ם חדרה בראשות המנכ"ל בני אחרק, מאמינים בתעסוקה המאפשרת ביטוי לכל אחד על פי הרצונות, רמת היכולות שלו ובהתאם לכישוריו האישיים.

לדברי ציפי בן-שמואל, רכזת השמה באקי"ם חדרה המרכזת את תכנית שילובם של העובדים באשבל, "בבסיס העשייה העקבית של אקי"ם חדרה עומדת תפיסה הרואה באפשרות לעבוד את אחד מהערכים היסודיים המייצגים חיים נורמטיביים והשתלבות בקהילה. מיצוי היכולות התעסוקתיות והכישורים האישיים מיטיבה עם התהליך השיקומי של האדם, ומקדמת אותו להצלחה תוך היותו תורם לחברה. אנו מאמינים כי שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים הם הגורמים להצלחה".

בן שמואל מסכמת: "כחלק מרצף התעסוקה, מעש תעשייתי נותן מענה נכון וטוב עבורם לרכוש מיומנויות שונות אשר נדרשות  לקראת היציאה לעבודה כעובדים עצמאיים בשוק החופשי. חיפשנו ובדקנו מפעלים היכולים להתאים לעובדים שלנו ונוצר שיתוף פעולה יוצא מגדר הרגיל עם מפעל "אשבל" מקיבוץ מענית. כיום, קבוצת החברים העובדים מונה 8 אנשים, חלקם דיירי אקי"ם וחלקם עובדים שגרים בביתם. אנו בשאיפה להגדיל את הקבוצה ובימים אלו בוחנים אפשרות זו מול הנהלת החברה, הרואה זאת בצורה חיובית ביותר".

0 תגובות


לכתוב תגובה

  • אודות אקים חדרה

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

  • גלריית אירועים

  • תגובות אחרונות