מבנה אקים חדרה

מוגבלות שכלית התפתחותית

מהי מוגבלות שכלית התפתחותית?  (מתוך האתר הרשמי של משרד הרווחה )

מהי ההגדרה של מוגבלות שכלית התפתחותית על פי החוק?

הגדרת מוגבלות שכלית התפתחותית מעוגנת בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט –1969 
החוק קובע כי: "אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול. חולה נפש כהגדרתו בחוק אינו בבחינת מפגר לעניין חוק זה".

מוגבלות שכלית התפתחותית על פי ההגדרה האמריקאית:
בנוסף, הגדרות מקצועיות בינלאומיות מכוונות את אנשי מקצוע בתהליכי אבחון, כאשר ההגדרה האופרטיבית המנחה את עבודת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, היא של האגודה האמריקאית למוגבלות שכלית והתפתחותית (
aaidd, 2011):
"מוגבלות שכלית מתאפיינת במוגבלות משמעותית בתפקוד השכלי ובהתנהגות המסתגלת כפי שהן באות לידי ביטוי במיומנויות תפיסתיות, חברתיות ומעשיות. מוגבלות זו ראשיתה לפני גיל שמונה עשרה" (
aaidd, 2011).

הסבר להגדרה:

·         מוגבלות בתפקוד האינטלקטואלי/מוגבלות משמעותית בתפקוד השכלי משמעה מנת משכל הנמוכה בכשתי סטיות תקן לערך מהממוצע, בהתחשב בטעות המדידה של הכלי בו נערכה הבדיקה.

·         מוגבלות בתפקוד ההסתגלותי/מוגבלות משמעותית בהתנהגות המסתגלת משמעה הנמכה של כשתי סטיות תקן מהממוצע במבחני הסתגלות מתוקננים. ההסתגלות כוללת מיומנויות תפיסתיות, חברתיות ומעשיות, תקשורת, עזרה עצמית, מיומנויות חברתיות, שימוש במשאבי קהילה, הכוונה עצמית, בריאות ובטיחות, מיומנויות אקדמאיות, פנאי ותעסוקה.

·         את המגבלות בתפקוד יש לבחון ביחס לגיל של הנבדק וביחס לנורמות החברתיות המקובלות בסביבה החברתית-תרבותית בה חי האדם, תוך התחשבות בשונות תרבותית ושפתית וכן להבדלים בתקשורת, בגורמים סנסוריים ומוטוריים ובגורמי התנהגות, אשר עשויים להשפיע על הערכה.


הקריטריונים לקביעת מוגבלות שכלית התפתחותית על פי ה-  
dsm-v (שנת 2013), תואמים את ההגדרה האמריקאית:

·         מגבלות בתפקוד אינטלקטואלי דוגמת הסקה, פתרון בעיות, תכנון, חשיבה מופשטת, שיפוט, למידה אקדמאית ולמידה מניסיון, כפי שאושר הן על יד הערכה קלינית והן על יד מבחני אינטליגנציה אינדיבידואליים וסטנדרטיים.

·         מגבלות בתפקוד הסתגלותי שמתבטאים בחוסר יכולת לעמוד בסטנדרטיים התפתחותיים וחברתיים לעצמאות אישית ואחריות חברתית. ללא תמיכה מתמשכת, החסרים ההסתגלותיים מגבילים את התפקוד בפעילות יומיומית (adl) אחת או יותר, דוגמת תקשורת, השתתפות חברתית, חיים עצמאיים בסביבות משתנות דוגמת בית, בי"ס, עבודה וקהילה.

·         המגבלות האינטלקטואליות וההסתגלותיות מופיעות במהלך תקופת ההתפתחות.

 

מיהו הגורם הקובע את קיום המוגבלות ורמתה?

ועדת אבחון, היא הגורם הקובע את רמת המוגבלות, על פי החוק, כאשר הרמות הקיימות הן:

·         מוגבלות שכלית קלה:
אנשים עצמאיים במרבית תחומי היומיום הזקוקים לתמיכה נקודתית בלבד במצבי שינוי או משבר.

·         מוגבלות שכלית קלה-בינונית:
אנשים עצמאיים רק בחלק מתחומי היומיום וזקוקים לתמיכה מוגבלת וקבועה לתקופות זמן קצרות כדי ללמוד ביצוע עצמאי יותר של מיומנויות חשובות.

·         מוגבלות שכלית בינונית:
אנשים הזקוקים לתמיכה מוגבלת בכל תחומי היומיום הניתנת באופן קבוע לתקופות זמן קצרות כדי ללמוד ולהתאמן ולהיות מוכשרים לניצול כל יכולותיהם.

·         מוגבלות שכלית ברמה בינונית נמוכה:
אנשים הזקוקים לתמיכה חלקית בחלק מהתחומי היומיום, ולתמיכה מוגברת (עזרה בפועל) במילוי הצרכים אחרים.

·         מוגבלות שכלית קשה:
אנשים הזקוקים לתמיכה מוגברת קבועה ושאיננה מוגבלת בזמן בכל תחומי החיים כדי לתפקד באופן פעיל. ללא תמיכה שכזו האדם אינו מסוגל למלא את צרכיו הבסיסיים.

·         מוגבלות שכלית עמוקה:
אנשים הזקוקים לתמיכה מידית על ידי גורם תמיכה חיצוני במילוי הפעילויות בכל תחומי החיים. 

 איך פונים לאבחון?
על מנת להגיע לאבחון, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים.
העובד הסוציאלי המטפל ינחה את ההורים לגבי התהליך. 

0 תגובות


לכתוב תגובה

  • אודות אקים חדרה

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

  • גלריית אירועים

  • תגובות אחרונות