מבנה אקים חדרה

השיקום במשרד הרווחה (מתוך האתר של משרד הרווחה)

אגף המסייע בשיתוף עם שירותים ממלכתיים, ציבוריים והתנדבותיים בהפעלת מסגרות שיקום לסובלים מנכויות חושיות וגופניות בגיל הרך, ילדים (איתור וטיפול), 

נוער ובוגרים (תעסוקה) בכל מגוון תחומי חיים.

פעילויות היחידה

פעילות האגף היא בדגש על- 2 אוכלוסיות עיקריות:

·         ילדים ונוער עם נכויות חושיות וגופניות:

o        פעילות איתור וטיפול מיד עם איתור הנכות

o        שיקום במסגרות קהילתיות, חינוכיות ושיקומיות

o        שיפור מיומנויות תפקודיות (כמו הדרכה שיקומית)

o        טיפול באמצעות מסגרות דיור חלופיות בקהילה ומסגרות פנימייתיות

·         נוער ובוגרים:

o        אבחון, שיקום תעסוקתי, הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת.

o        שילוב האדם בחיי המשפחה והקהילה, סיוע אישי לפרט.

o        פיתוח הזדמנויות ואפשרויות בתחום החברתי, שעות פנאי, העשרה וספורט שיקומי.

o        סיוע חומרי (כגון השתתפות בתשלום חשבון טלפון, נסיעות וכו').

o        דיור במסגרות חוץ ביתיות.

o        אספקת שירותי שיקום ייחודיים לעיוורים וכבדי ראיה.

פעילות האגף מאופיינת בשיתופי פעולה רבים עם:

·         שירותי שיקום ממלכתיים, ציבוריים והתנדבותיים (ביטוח לאומי, קרן רש"י, מפעל הפיס, האפוטרופוס הכללי ועוד)

·         עם שרות התעסוקה והאגף להכשרה מקצועית

·         מחלקות השיקום של ביטוח לאומי

·         הרשויות המקומיות

·         משרדי הבריאות והחינוך

מבנה היחידה

שירותי ויחידות האגף הם:

·         השירות לעיוור

·         השירות לשיקום וטיפול קהילתי

·         השירות לשיקום וטיפול חוץ ביתי

·         השירות לשיקום מקצועי תעסוקתי

·         שרותי תמיכה בתקשורת (ליקויי שמיעה וחרשים)
 

שירותי האגף ניתנים באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ.

 

מטרות ומשימות

בפני האגף עומדים לאורך כל הדרך המטרות ויעדים הבאים:

·         קדימות בטיפול לילדים ונוער

·         איסוף מידע על אוכלוסיות מיועדות לשיקום  וקידום מודעות ציבורית לזכויות וצרכים של אנשים עם נכויות.

·         פיתוח שירותי שיקום במסגרת הקהילה ומסגרות שיקומיות שונות כולל מערכות מחשוב ייעודיות.

·         יצירת מענה איכותי ע"י מניעת כפילויות בין משרדים, איגום משאבים ואיחוד ותיאום  בין מערכות.

·         פיתוח כוח-אדם מקצועי בקרב עובדי האגף והשלוחות המתוקצבות על ידו.

·         פיתוח קשרי גומלין עם ארגוני מתנדבים, עמותות ציבוריות ומשרדי ממשלה.

קידום חקיקה, נהלים והוראות תע"ס לגיבוש ומיסוד הפעילויות השונות.

  • אודות אקים חדרה

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

    סניף אקים חדרה מפעיל שירותי דיור: הוסטל, הוסטל למזדקנים, דירות הכשרה, דיור בקהילה, גני ילדים, שיקום בתעסוקה בשוק הפתוח ופעילות הידרותראפית בבריכה.

  • גלריית אירועים

  • תגובות אחרונות